El PP se compromete a promocionar la marcha ‘des Güell a Lluc a Peu’