El PSIB-PSOE se compromete a ampliar el tranvía de Palma hasta Calvià la próxima legislatura