Dimite el presidente de Obra Cultural Balear, Joan Miralles